Mesaj

O organizaţie îşi găseşte raţiunea de a fi numai atunci când produsele şi serviciile sale satisfac nevoile clienţilor, sunt sigure pentru sănătatea lor şi sunt realizate în contextul protejării mediului înconjurător.

Un factor determinant pentru o dezvoltare durabilă este imbunătaţirea continuă a performanţelor activităţilor în raport cu factorii de mediu.

De aceea, principalele obiective ale SC ARGUS SA, specializată în producerea uleiului alimentar rafinat de floarea soarelui şi rapiţă, sunt obţinerea satisfacţiei clienţilor săi în ceea ce priveşte calitatea şi siguranţa alimentului, un preţ competitiv, termenele şi parametrii de livrare şi de a preveni poluarea mediului înconjurător.

În acest context, ne propunem :

 • creşterea eficienţei economice prin planificarea şi utilizarea tuturor resurselor societăţii cu scopul de a menţine calitatea şi siguranţa produselor pe care le furnizăm, la un cost optim, fără a afecta cerinţele Sistemelor de Management Integrate (Calitate, Mediu si Siguranţa Alimentului);
 • satisfacerea cerinţelor clienţilor, a standardelor, prescripţiilor, specificaţiilor obligatorii, a actelor normative şi a legislatiei în vigoare, inclusiv alte cerinţe aplicabile aspectelor de mediu ale activitaţilor si produselor noastre.

Pentru a atinge acest nivel de competitivitate şi eficacitate, în calitate de Director General al SC ARGUS SA, mă angajez să stabilesc anual, să respect, să fac cunoscute şi să implementez Politica şi obiectivele măsurabile privind calitatea, mediul şi siguranţa alimentului. De asemenea, mă angajez să asigur resursele necesare pentru menţinerea şi îmbunătăţirea contiună a eficacităţii sistemelor de management integrate (calitate, mediu si siguranţa alimentului), a politicilor şi obiectivelor stabilite şi să conduc sedinţele de analiză a managementului.

În acest sens, în centrul preocupărilor noastre sunt următoarele :

 • asigurarea unei comunicări externe şi interne adecvate care să furnizeze informaţii referitoare la aspectele siguranţei alimentului legate de produsele organizaţiei, care pot fi relevante pentru alte organizaţii din lanţul alimentar;
 • straduinţa de a oferi clienţilor, oricând, un produs de calitate şi sigur pentru consum ;
 • susţinerea dezvoltării, menţinerii şi îmbunătăţirii eficienţei şi eficacităţii sistemelor de management integrate (calitate, mediu si siguranţa alimentului) prin obiectivele stabilite;
 • prevenirea poluării mediului, a posibilelor situaţii accidentale şi ale incidentelor de mediu ;
 • clarificarea responsabilităţilor, motivarea şi implicarea personalului societăţii;
 • instruirea şi conştientizarea întregului personal a cărui munca poate avea un impact semnificativ asupra mediului, calităţii şi siguranţei alimentului ;
 • îmbunătăţirea continuă a performanţelor globale ale firmei prin : îmbunătăţirea continuă a proceselor ; analiza eficacităţii sistemelor de management integrate (calitate, mediu, siguranţa alimentului); asigurarea resurselor ; promovarea şi dezvoltarea programelor şi a performanţelor de calitate, mediu, siguranţa alimentului;
 • responsabilitatea în realizarea conformităţii cu politica integrată a societaţii, cu procedurile şi cerinţele sistemelor de management integrate stabilite;
 • identificarea, evaluarea şi ţinerea sub control a pericolelor referitoare la siguranţa alimentului ;
 • respectarea cerinţelor : clienţiilor, legale şi de reglementare, autorităţiilor şi ale organizaţiei însăşi ;
 • reducerea impactului proceselor asupra mediului ;
 • menţinerea certificării şi îmbunătăţirea continuă a Sistemelor de Management Integrate;