Organizare

Organizarea întregii activităţi a societăţii către satisfacerea cerinţelor clienţilor şi introducerea unui sistem de management al calităţii, este o abordare dominantă în întreaga organizaţie.

Societatea comercială Argus are o structură de conducere votată de Adunarea Generală a Acţionarilor, fiind organizată pe compartimente funcţionale şi secţii de producţie şi auxiliare.

Argus SA Constanţa s-a dezvoltat prin participări de capital la societaţi cu profil de producţie şi comerţ, transporturi şi achiziţii produse agricole , configurînd o structură de natura grupului de firme.

ECHIPA MANAGERIALĂ :

Președintele Consiliului de Administrație: Visan George Gabriel

Director General: Radu Dorel

Director Financiar: Mihaela Zamfir

Director Tehnic: Cătălin Dima